โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
   
โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์
Product > Video Conference Total 27 Product
Sony PCSA-DSG80 (Software)
 • Software ที่ช่วยในการส่ง Presentation จากคอมพิวเตอร์
 • จัดเก็บในรูปแบบ USB Type
 • สามารถรองรับการส่งสัญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ความละเอียดได้ 1024x768 Pixel
 • สามารถแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูป  Power Point Presentation หรือ Word หรือ Excel ที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง ไปแสดงผลยัง ปลายทาง
Sony PCSA-DSB1S
 • อุปกรณ์ต่อเพิ่มเพื่อส่งสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์
 • สามารถต่อสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 2 เครื่อง หรือดีกว่า
 • มีช่องต่อขาออก สัญญาณ RGB  1 ช่อง
 • สามารถแสดงข้อมูล Power Point Presentation หรือ Word หรือ  Excel ที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง ปลายทางอีกแห่งหนึ่ง
 • รองรับชุดประชุมทางไกลของโซนี่ PCS-G70, PCS-G50, PCS-1, PCS-TL33
Sony PCS-A1 (Microphone)
 • รองรับการทำงานทุกชุดประชุมทางไกลของโซนี่ รุ่น: PCS-XG80, PCS-HG90, PCS-G70, PCS-G50, PCS-1, PCS-TL33
 • ไมค์รับสัญญาณเสียงทุกทิศทาง 360 องศา
 • ตอบสนองย่านความถี่ 14 KHz
 • ระยะรับสัญญาณเสียงที่ 3 เมตร หรือ 10 ฟุต
 • จำนวนใช้งานได้ที่ 2 ตัว
Sony PCSA-A3 (Microphone)
 • รองรับการทำงานทุกชุดประชุมทางไกลของโซนี่ รุ่น: PCS-XG80, PCS-HG90, PCS-G70, PCS-G50, PCS-1, PCS-TL33
 • ไมค์รับสัญญาณเสียงทิศทางเดียว 120 องศา
 • ตอบสนองย่านความถี่ 14 KHz
 • ระยะรับสัญญาณเสียงที่ 3 เมตร หรือ 10 ฟุต
Sony PCSA-A7P4 (Microphone)
 • รองรับการทำงานกับชุดประชุมทางไกลของโซนี่ รุ่น: PCS-XG80, PCS-HG90, PCS-G70, PCS-G50.
 • มีความสามารถลดทอนสัญญาณเสียงสะท้อนกลับ Eco ให้น้อยลงได้
 • ไมค์รับสัญญาณเสียงทิศทางเดียว 120 องศา
 • ตอบสนองย่านความถี่ 14 KHz
 • ระยะรับสัญญาณเสียงที่ 2 เมตร หรือ 6.7 ฟุต
 • จำนวนการใช้งานสูงสุด 80 ตัว (ต่อพ่วง)
SONY RM-BR300
 • อุปกรณ์ควบคุมการหมุนของกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
 • สามารถต่อเพือ่ควมคุมกล้องได้
 • มีช่องสัญญาณ RS-232C/ VISCA
 • มี Joy stick เพื่อใช้ควบุคมกล้อง
SONY BRC-300
 • กล้องเสริมสำหรับ Video conference
 • หน่วยรับภาพ CCD ขนาด 1/4.7”
 • กำลังขยาย 12 x Optical, 48 x Digital Zoom
 • ปรับกล้องจากซ้ายไปขวาได้  +/- 170 องศา , ปรับกล้องก้มเงยได้ +90 ,-30 องศา
 • มีสัญญาณ Output คือ  Y/C  และ Composite
SONY BRC-Z330
 • เป็นกล้องสำหรับ Video conference ความละเอียดสูง
 • มีอุปกรณ์รับภาพขนาด 1/3 ชนิด Cmos
 • รองรับสัญญาณภาพความละเอียดสูง 1080P
 •  Zoom 18 x (optical) , 72 x (digital)
 • Pan / Tilt  +/-175 และ +90 -30 องศา
SONY BRC-H700
 • เป็นกล้องสำหรับ Video conference ความละเอียดสูง
 • มีอุปกรณ์รับภาพขนาด 1/3 ชนิด CCD
 • รองรับสัญญาณภาพความละเอียดสูง 1080P
 •  Zoom 12 x (optical) , 48 x (digital)
 • Pan / Tilt  +/-170 และ-90+30 องศา
SONY BRC-Z700
 • เป็นกล้องสำหรับ Video conference ความละเอียดสูง
 • มีอุปกรณ์รับภาพขนาด 1/3 ชนิด Cmos
 • รองรับสัญญาณภาพความละเอียดสูง 1080P
 •  Zoom 10 x (optical) , 40 x (digital)
 • Pan / Tilt  +/-100 และ +/-  25
1 2 3
 
โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์  
  โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์  
โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์