โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
   
โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์
Product > Video Conference Total 27 Product
SONY EVI-HD7
 • เป็นกล้องสำหรับ Video conference ความละเอียดสูง
 • มีอุปกรณ์รับภาพขนาด 1/3 ชนิด Cmos
 • รองรับสัญญาณภาพความละเอียดสูง 1080P
 •  Zoom 10 x (optical) , 40 x (digital)
 • Pan / Tilt  +/-100 และ +/-  25
 • มีช่องสัญญาณขาออกชนิด  DVI-I
SONY-EVI-D70P
 • ตัวรับสัญญาณภาพ CCD ขนาด 1/4”
 • มีค่าความคมชัดของภาพไม่น้อยกว่า 460 เส้น
 • กำลังขยาย 18 x Optical, 12 x Digital Zoom
 • สามารถปรับกล้องจากซ้ายไปขวาได้ +/- 170 องศา, ปรับกล้องก้มเงยได้ - 30 องศา + 90 องศา
 • สามารถตั้งตำแหน่งกล้องล่วงหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 6 ตำแหน่ง
 • มีสัญญาณOutput คือY/C (S-VHS) และ Composite
SONY EVI-D80P
 • ตัวรับสัญญาณภาพ CCD ขนาด 1/4”
 • กำลังขยาย 18 x Optical, 12 x Digital Zoom
 • สามารถปรับกล้องจากซ้ายไปขวาได้ +/- 170 องศา, ปรับกล้องก้มเงยได้ - 20 องศา + 90 องศา
 • สามารถตั้งตำแหน่งกล้องล่วงหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 6 ตำแหน่ง
 • มีสัญญาณOutput คือY/C (S-VHS) และ Composite
SONY-EVI-D90P
 • ตัวรับสัญญาณภาพ CCD ขนาด 1/4”
 • กำลังขยาย 28 x Optical, 12 x Digital Zoom
 • สามารถปรับกล้องจากซ้ายไปขวาได้ +/- 170 องศา, ปรับกล้องก้มเงยได้ - 20 องศา + 90 องศา
 • สามารถตั้งตำแหน่งกล้องล่วงหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 6 ตำแหน่ง
 • มีสัญญาณOutput คือY/C (S-VHS) และ Composite
SONY EVI-D100S
 • ตัวรับสัญญาณภาพ CMOS EXmore ขนาด 1/2.8”
 • มีค่าความคมชัดของภาพ  1080P
 • กำลังขยาย 20 x Optical, 12 x Digital Zoom
 • สามารถปรับกล้องจากซ้ายไปขวาได้ +/- 170 องศา, ปรับกล้องก้มเงยได้ - 20 องศา + 90 องศา
 • สามารถตั้งตำแหน่งกล้องล่วงหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 6 ตำแหน่ง
 • มีสัญญาณOutput คือ HD-SDI
SONY EVI-D100V
 • ตัวรับสัญญาณภาพ CMOS EXmore ขนาด 1/2.8”
 • มีค่าความคมชัดของภาพ  1080P
 • กำลังขยาย 20 x Optical, 12 x Digital Zoom
 • สามารถปรับกล้องจากซ้ายไปขวาได้ +/- 170 องศา, ปรับกล้องก้มเงยได้ - 20 องศา + 90 องศา
 • สามารถตั้งตำแหน่งกล้องล่วงหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 6 ตำแหน่ง
 • มีสัญญาณOutput คือ DVI-I
SONY PCS-VCS
 • เป็นอุปกรณ์  EXternal MCU Server ที่มีคุณภาพสูง
 • รองรับการส่งสัญญาณภาพ HDและ SD ได้
 • สามารถรองรับการเชื่อมตอ่ได้สูงสุด 500 sites
 • สามารถแสดงภาพผู้ร่วมประชุมได้สูงสุด 16 ภาพ
 • Built-in H.323 gatekeeper เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 
1 2 3
 
โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์  
  โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์  
โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์