โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
   
โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์
Product > Display > Projector Total 17 Product
SONY VPL-DX140
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงน้ำหนักเบา 2.5 กิโลกรัม
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 3,200 Lumens
 • ความละเอียดระดับ WXGA ( 1,024x768 ) Pixel
 • ค่า Contrast 2,500 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 30-300 นิ้ว
 • มีช่องสัญญาณชนิด HDMI
SONY VPL-EX221
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 2,700 Lumens
 • ความละเอียดระดับ XGA ( 1024 x 768 ) Pixel
 • ค่า Contrast 3,000 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 30-300 นิ้ว
 • มีช่องสัญญาณชนิด HDMI USB LAN
SONY VPL-EX225
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 2,600 Lumens
 • ความละเอียดระดับ WXGA ( 1280 x 800 ) Pixel
 • ค่า Contrast 2,300 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 30-300 นิ้ว
 • มีช่องสัญญาณชนิด HDMI USB LAN
SONY VPL-EX241
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 3,200 Lumens
 • ความละเอียดระดับ XGA ( 1024 x 768 ) Pixel
 • ค่า Contrast 3,000 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 30-300 นิ้ว
 • มีช่องสัญญาณชนิด HDMI USB LAN
SONY VPL-EX245
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 3,100 Lumens
 • ความละเอียดระดับ WXGA ( 1280 x 800 ) Pixel
 • ค่า Contrast 2,300 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 30-300 นิ้ว
 • มีช่องสัญญาณชนิด HDMI USB LAN
SONY VPL-EX271
 • ปรเจคเตอร์คุณภาพสูงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 3,700 Lumens
 • ความละเอียดระดับ XGA ( 1024 x 768 ) Pixel
 • ค่า Contrast 3,000 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 30-300 นิ้ว
 • มีช่องสัญญาณชนิด HDMI USB LAN
SONY VPL-EX275
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 2,600 Lumens
 • ความละเอียดระดับ XGA ( 1,024 x 768 ) Pixel
 • ค่า Contrast 3,000 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 30-300 นิ้ว
 • มีช่องสัญญาณชนิด HDMI USB LAN
SONY VPL-FH30
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงที่มีการออกแบบให้เข้ากับทุกสถานที่ พร้อมด้วย ECO Mode ช่วยประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 4,300 Lumens
 • ความละเอียดระดับ WUXGA (2048 x1200 pixel)
 • Contrast  2,000 : 1
 • สามารถฉายได้ขนาด 40 - 600 นิ้ว
SONY VPL-CX235
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงทีมีราคาไม่สูงเหมาะกับการใช้งาน
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 4,100 Lumens
 • ความละเอียดระดับ XGA ( 1024 x 768 ) Pixel
 • ค่า Contrast 3,100 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 40-300 นิ้ว
SONY VPL-FX30
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงที่มีการออกแบบให้เข้ากับทุกสถานที่ พร้อมด้วย ECO Mode ช่วยประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 4,200 Lumens
 • ความละเอียดระดับ XGA (1024 x 768 pixel)
 • Contrast  2,000 : 1
 • สามารถฉายได้ขนาด 40 - 600 นิ้ว
1 2
 
โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์  
  โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์  
โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์