Sony PCSA-CG70
 • ความละเอียดคุณภาพของภาพที่ SD (Standard)
 • รองรับการจดจำตำแหน่งของภาพได้ 6 ตำแหน่ง
 • กล้องเสริมสำหรับ Video conference for  Model PCS-G70
 • หน่วยรับภาพ CCD ขนาด 1/4”
 • กำลังขยาย 10 x Optical, 40 x Digital Zoom
   
 

 

คุณสมบัติของกล้อง

 • รองรับชุดประชุมทางไกลของ "โซนี่" รุ่น PCS-G70, PCS-G50
 • ช่องรับสัญญาณแสง มีขนาด 1/4 นิ้ว เทคโนโลยีแบบ CCD
 • ความละเอียดคุณภาพของภาพ 460 เส้น ที่ SD (Standard)
 • กำลังขยาย 10X Optical, 40X Digital Zoom
 • มุมมองภาพระยะใกล้ 10 องศา และ มุมมองภาพระยไกล 60 องศา
 • สามารถปรับกล้องจากซ้ายไปขวาได้ +/- 100 องศา , ปรับกล้องก้มเงยได้ +/- 25 องศา
 • รองรับเทคโนโลยีการเพิ่มแสงฉากหลังภาพ
 • รองรับเทคโนโลยีการปรับสภาวะแสงสว่างอัตโนมัติ
 • สามารถจดจำตำแหน่งของภาพได้ 6 ตำแหน่ง
 • สามารถปรับความคมชัดของภาพ (FOCUS) ได้แบบอัตโนมัติ และ แบบปรับค่าเอง

คุณลักษณะทางเทคนิค

 • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) เท่ากับ 130 x 131 x 141mm
 • น้ำหนักของกล้อง 1 กิโลกรัม
   
 
 

Copy Right © 2016 T-Sign Solution Co.,Ltd. All Rights Reserved.