วิธีจัดส่งสินค้า

ส่งสินค้าโดย

  • ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ EMS

    ค่าจัดส่งฟรี สำหรับยอดสั่งซื้อรวมตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป กรณีต่ำกว่า 5,000 บาท จะคิดค่าจัดส่งครั้งละ 150 บาท

วันจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งสินค้าวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ลูกค้ากรุงเทพเเละปริมณฑล จัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

  • ลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการนับจากวันโอนเงิน

  • ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจัดส่งในวันที่เปิดทำการถัดไป ตามเงื่อนไข

ตรวจสอบความคืบหน้า

  • เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ Thailandpost Track & Trace